בדרך כלל מרגע שהסיב נפרס ברחוב וקיימת תיבת חיבורים קרובה לוקח עד 14 ימי עבודה להתחבר לרשת נורקום.