בזמן התקנה בבתים פרטיים ובדירות, מדי פעם בעל הבית מבקש שינויים מההתקנה הסטנדרטית.

 

לא פעם השינויים הללו מחייבים תשלום נוסף עקב תוספת עלויות וזמן הנדרשות לבצע את ההתאמות לנכס. 


ההתקנה הסטנדרטית הנקובה בהצעת המחיר כוללת חיבור מארון הרחוב אל הבית כאשר המרחק מארון הרחוב אל הנקודה בבית הוא עד 100 מטר.  


המרחק מוגדר כאורך הסיב מנקודת החיבור בארון התקשורת, דרך התוואי התת קרקעי או העילי, לבית הלקוח, לארון התקשורת שלו או לנקודת התקשורת הקרובה ביותר לארון התקשורת (עד 3 מטר מהארון). 


ההתקנה מתבססת על צנרת פנויה כאשר מצוי בה חוט משיכה לקשירת הסיב ומשיכתו לתוך הבית, או אפשרות השחלה של מוביל כבלים (סטאלבנד) ללא תקיעות. 


במקרים מיוחדים יידרש תשלום נפרד ונוסף מעבר להתקנה הסטנדרטית: 

  • כאשר הלקוח מבקש להתקין את השקע האופטי במיקום שונה מארון התקשורת או הנקודה הקרובה אליו, למשל להעביר את הנקודה לסלון, או לממ״ד. במקרה כזה, הטכנאי יבקש אישור לתוספת עלות עבודה ועלות לפי מטר של השחלת הסיב למיקום החדש. 
  • כאשר הלקוח מבקש לבצע פריסה של תשתית רשת להשלמת כיסוי WiFi במרתף או קומה אחרת במבנה. ככלל אנו ממליצים על פריסה פיזית של תשתית רשת ( CAT5e או CAT6 ) עבור נקודות גישה נוספות לWiFi, על מנת לא לסבול מהפרעות אלחוטיות, ולנצל את כל רוחב הפס האפשרי של הWiFi לטובת חיבור מכשירי קצה. זו השקעה קטנה שמאפשרת איכות תקשורת ברמה אחרת.


לעיתים נדרשת עבודה נוספת הקשורה באיכות ירודה של תשתית התקשורת המחברת את הרחוב עם הבית. במקרים כאלה, מדובר על עבודה של ״פתיחת סתימה״ או ״ביצוע מעקף״ שאינה כלולה במסגרת התתקנה הסטנדרטית. 


לדוגמה, כאשר הטכנאי מנסה להשחיל את הסיב מארון התקשורת אל בית הלקוח ולא ניתן להעביר את הסיב. זה יכול לקרות עקב קריסה של הצינור, סתימה של אבנים או שפשוט יש כבר כבלים שממלאים את התעלה ולא ניתן להשחיל עוד כבלים. 


בעיות כאלה אנו מגלים בזמן ההתקנה לצערנו, ודבר זה הוא מקור לכעסים ואכזבה מצד הלקוח, ללא עוול מצד הטכנאי.

 

  • במקרים כאלה מדובר על עלויות דומות לעלויות של פתיחת סתימה על ידי אינסטלטור. לפעמים מדובר בפתיחת בור ואפילו שניים בחצר או בחניה כדי לפתוח את הסתימה, ולפעמים יש צורך בהנחת צנרת חדשה מגבול המגרש אל הבית. 
  • אלו לא עלויות זולות כלל, ולכן במידה ומתברר כי יש סתימה, הלקוח יכול לקבל החלטה להזמין את ביצוע העבודה מספק השירות, לבצע את העבודה בעצמו בהתאם להנחיות או לוותר על ההתקנה.
  • לעיתים ניתן לבצע מעקף באמצעות צנרת חיצונית (תעלת אצבע או צינור מרירון) מסביב לבית, וקידוח לתוך הבית בנקודה רצויה.
  • במקרה והסתימה היא בתוך הבית, הטכנאי יבצע תעלת אצבע לאורך הפנלים או בפינת החדר כדי לעקוף את הבעיה, ויתקין שקע אופטי או שקע רשת ״על הטיח״ לביצוע המחבר. 

 

אנחנו ממליצים לוודא לפני הזמנת ההתקנה שאכן קיים צינור פנוי עם חוט משיכה בארון התקשורת, על מנת לוודא שלא יהיו ״הפתעות״ ביום ההתקנה. 


ככל שיודעים שיש בעיה, כדאי לקרא לחשמלאי שיכין את תשתית הצנרת מראש לצמצום זמן ההתקנה. 


מחברים לכם את העתיד.


נורקום תקשורת.