נורקום מספקת שירותי אינטרנט מהיר. כל שירות טלויזיה שפועל מעל אינטרנט, פועל מעל החיבור שיותקן ובאיכות גבוהה. שירותים כגון  נטפליקס, אמאזון פריים, AppleTV, StingTV, סלקוםTV, פרטנרTV ואחרים, ימשיכו לפעול. 


שירות דוגמת הוט המחובר בכבלים לא יפסיק לעבוד כתוצאה מהחיבור לאינטרנט של נורקום. יש לבקש ניתוק באופן יזום. לאחר הניתוק מהוט ניתן לצפות בתכנים המשודרים על ידי הוט באינטרנט ללא בעיה. 


יש לציין כי השירות של נורקום אינו כולל טלוויזיה ולכן אין כל חיוב עבור השירות של ספקים אחרים.